divendres, 4 de novembre de 2011

ACCIONS EN EL DIA MUNDIAL DEL VEGANISME


En motiu de la celebració del Dia Mundial del Veganisme, diferents entitats han organitzat esdeveniments per a denunciar l'ús d'altres animals en la vida diària dels humans i les seves conseqüències. Per a mostrar aquest ús, algunes entitats van oferir menjar lliure d'explotació animal, com AnimaNaturalis que, en llocs com Palma, Eivissa i Barcelona, van repartir truites sense ou, hamburgueses, croquetes, salsitxes, formatges o mortadeles vegetals.

A les taules informatives es va repartir informació sobre menjar vegà, amb sanes i saboroses alternatives als montaditos tradicionals i els dolços de sempre i es va explicar que el veganisme és una manera de vida que rebutja tot producte que provingui de l'explotació animal, tant en alimentació com en vestimenta i calçat, així com en qualsevol tipus d'entreteniment o espectacle que impliqui l'ús d'altres animals o en productes que tinguin ingredients d'origen animal o hagin estat testats experimentant amb ells, com la major part dels productes d'higiene personal o de neteja de la llar.


En català:


Igualdat Animal va convertir la Plaça de Callao de Madrid en un cementiri instal·lant 100 creus, acompanyades de la fotografia d'un animal que ha estat explotat i matat en granges, escorxadors o laboratoris, per a simbolitzar el seu ús i mort. D'aquesta manera, l'associació va voler recordar als milions de víctimes oblidades que són massacrades diàriament per l'explotació dels humans i remarcar que, tot aquest sofriment i mort, es poden evitar fàcilment adoptant un estil de vida vegà. Es calcula que cada vegà salva la vida aproximadament de 100 animals a l'any, al que fan referència les 100 creus.

A Barcelona, Igualdat Animal va realitzar una Marxa Vegana on es van repartir fulletons informatius sobre el veganisme i es va oferir una degustació de productes vegans igual que a Caracas, Veneçuela, on van recordar als animals que es troben tancats, esclavitzats o estan sent assassinats per a satisfer la demanda humana de productes que tenen com a víctimes a éssers que volen viure les seves vides plenament i en llibertat.
Així mateix, a Londres, en el centre de Covent Garden, Igualdat Animal-Animal Equality va oferir degustacions veganes que van sorprendre al públic que va ser informat sobre veganisme i Drets Animals. Els voluntaris van explicar les raons ètiques per a seguir un estil de vida vegà i van informar sobre la varietat i la facilitat d'aconseguir una dieta vegana sana i saborosa, animant a la gent a iniciar els primers passos cap al veganisme i a escollir no posar esclavitud, sofriment i mort en els seus plats preguntant si els altres animals son Una cosa que menjar o Algú a qui respectar?

Activistes de Defensa Animal van realitzar un acte a Madrid on van mostrar cartells i van repartir fulletons en els quals van informar sobre la injustícia que suposa seguir utilitzant animals no humans en el nostre dia a dia quan no és necessari en cap cas. Van explicar que el veganisme és la base del moviment pels Drets Animals i que el respecte passa, necessàriament, per deixar de finançar la seva explotació amb les nostres decisions de compra.
Equanimal va realitzar una impactant acció en una fàbrica de porcs abandonada, on desenes de persones es van introduir en les gàbies amb la finalitat de posar-se, per uns instants, en el lloc dels milers de milions d'animals que són utilitzats com a productes per a ser convertits en menjar per a alguns humans, i també actes al carrer amb degustacions en les ciutats de Santiago de Compostel·la, Vigo i Madrid.

El dia Mundial del Veganisme pretén fer arribar el respecte als altres animals a la vida quotidiana de totes les persones, per a avançar cap a un món on es deixi d'esclavitzar, usar i matar animals per al nostre benefici. Creant els fonaments per a viure en un món més just per a tots els animals, independentment de l'espècie a la qual pertanyem.   

en español:


Con motivo de la celebración del Día Mundial del Veganismo, diferentes entidades han organizado eventos para denunciar el uso de otros animales en la vida diaria de los humanos y sus consecuencias.
Para mostrar ese uso, algunas entidades ofrecieron comida libre de explotación animal, como AnimaNaturalis que, en lugares como Palma, Ibiza y Barcelona, repartieron tortillas sin huevo, hamburguesas, croquetas, salchichas, quesos o mortadelas vegetales.
En las mesas informativas se repartió información sobre comida vegana, con sanas y sabrosas alternativas a los montaditos tradicionales y los dulces de siempre y se explicó que el veganismo es un modo de vida que rechaza todo producto que provenga de la explotación animal, tanto en alimentación como en vestimenta y calzado, así como en cualquier tipo de entretenimiento o espectáculo que implique el uso de otros animales o en productos que tengan ingredientes de origen animal o hayan sido testados experimentando con ellos, como la mayor parte de los productos de higiene personal o de limpieza del hogar.

Igualdad Animal convirtió la Plaza de Callao de Madrid en un cementerio instalando 100 cruces, acompañadas de la fotografía de un animal que ha sido explotado y matado en granjas, mataderos o laboratorios, para simbolizar su uso y muerte.

De esta manera, la asociación quiso recordar a los millones de víctimas olvidadas que son masacradas diariamente por la explotación de los humanos y remarcar que, todo este sufrimiento y muerte, se pueden evitar fácilmente adoptando un estilo de vida vegano. Se calcula que cada vegano salva la vida aproximadamente de 100 animales al año, a lo que hacen referencia las 100 cruces.

En Barcelona, Igualdad Animal realizó una Marcha Vegana donde se repartieron folletos informativos sobre el veganismo y se ofreció una degustación de productos veganos igual que en Caracas, Venezuela, donde recordaron a los animales que se encuentran encerrados, esclavizados o están siendo asesinados para satisfacer la demanda humana de productos que tienen como víctimas a seres que quieren vivir sus vidas plenamente y en libertad. Asimismo, en Londres, en el centro de Covent Garden, Igualdad Animal-Animal Equality ofreció degustaciones veganas que sorprendieron al público que fue informado sobre veganismo y Derechos Animales. Los voluntarios explicaron las razones éticas para seguir un estilo de vida vegano e informaron sobre la variedad y la facilidad de conseguir una dieta vegana sana y sabrosa, animando a la gente a iniciar los primeros pasos hacia el veganismo y a escoger no poner esclavitud, sufrimiento y muerte en sus platos preguntando si los otros animales son ¿Algo que comer o Alguien a quien respetar?

Activistas de Defensa Animal realizaron un acto en Valencia donde mostraron carteles y repartieron folletos en los que informaron sobre la injusticia que supone seguir utilizando animales no humanos en nuestro día a día cuando no es necesario en ningún caso. Explicaron que el veganismo es la base del movimiento por los Derechos Animales y que el respeto pasa, necesariamente, por dejar de financiar su explotación con nuestras decisiones de compra.

Equanimal realizó una impactante acción en una fábrica de cerdos abandonada, donde decenas de personas se introdujeron en las jaulas con el fin de ponerse, por unos instantes, en el lugar de los miles de millones de animales que son utilizados como productos para ser convertidos en comida para algunos humanos, y también actos en la calle con degustaciones en las ciudades de Santiago de Compostela, Vigo y Madrid.
El día Mundial del Veganismo pretende hacer llegar el respeto a los otros animales a la vida cotidiana de todas las personas, para avanzar hacia un mundo donde se deje de esclavizar, usar y matar animales para nuestro beneficio. Creando los cimientos para vivir en un mundo más justo para todos los animales, independientemente de la especie a la que pertenezcamos.            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada