dilluns, 12 de desembre de 2011

400 ACTIVISTES REIVINDIQUEN ELS DRETS ANIMALS

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Animals, l'organització Igualdad Animal ha realitzat una impactant protesta a la Puerta del Sol de Madrid, en la qual 400 activistes, provinents de diferents ciutats i països, han sostingut a les seves mans 400 cadàvers d'animals que han estat víctimes del consum i l'explotació.

L'acte per a reivindicar els Drets Animals ha mostrat alguns dels individus que són explotats en diferents usos i formes de consum per la majoria de la població humana educada en l’especisme, així s'han pogut veure gats, conills, pollastres, peixos, gossos, gallines, garrins… fins a arribar al total de 400 individus morts que, mostrats en mans d'activistes, s'han convertit en els protagonistes silenciosos d'una exigència bàsica per a tots els éssers sintientes; el dret a la vida.

En català:


Els cadàvers dels individus mostrats van ser recollits dels contenidors de les granges on romanien apilats o bé van ser trets de l'interior d'aquestes granges, on havien mort i on romanien al costat d'éssers creats i criats per a ser convertits en productes.

Tots aquests animals, la majoria de poca edat, han passat de ser explotats en vida, i ser finalment rebutjats com a escombraries, a ser els protagonistes d'una reivindicació solemne mitjançant la qual els activistes exigeixen que els drets animals siguin respectats.

Al costat d'altres organitzacions en tot el món, Igualdad Animal celebra el Dia Internacional pels Drets Animals coincidint amb el Dia pels Drets Humans per a reivindicar que el mateix principi igualtat que ens duu a respectar a altres éssers humans ha de ser estès per a protegir als altres animals.

Aquesta protesta, que aquest any ha contat amb la col·laboració de la Fundació Equanimal, ha donat literalment la volta al món en edicions anteriors i s'ha convertit en un acte de referència per al moviment de drets animals a nivell internacional; a països com Xile, Perú o França ja s'estan portant a terme actes similars per a commemorar aquest dia.

Igualment, la cobertura mediàtica dels mitjans de comunicació generalistes ha estat excel·lent, contant a més amb la difusió d'imatges procedents de les investigacions realitzades per les organitzacions de Drets Animals en les quals es confirma que les regulacions del tracte dels animals, amb lleis de benestar, són solament un tràmit que pretén amagar l'ús real que fan les societats especistes de la resta d'animals sintentes.

La difusió d'aquestes investigacions en mitjans generalistas pretén provocar un debat a la societat sobre la relació d'explotació i dominació que mantenim amb la resta d'animals amb els quals compartim aquest planeta, on milions d'animals són explotats i matats cada dia per al nostre innecessari consum.

La resta d'animals, igual que nosaltres, tenen interès en viure i no patir, i a pesar d'això, seguim ignorant aquests interessos pel simple fet de no pertànyer a la nostra espècie, una discriminació arbitrària denominada especisme, que és anàloga a altres discriminacions com el sexisme o el racisme.

En aquest acte, Igualdat Animal mostra aquestes víctimes a la societat, víctimes que són habitualment invisibles però que han patit tota classe d'horrors en granges, escorxadors i altres centres d'explotació, i que les organitzacions i els activistes fan visibles per a reclamar justícia per a tots els animals.         

en español:


Con motivo del Día Internacional de los Derechos Animales, la organización Igualdad Animal ha realizado una impactante protesta en la Puerta del Sol de Madrid, en la que 400 activistas, provenientes de diferentes ciudades y países, han sostenido en sus manos 400 cadáveres de animales que han sido víctimas del consumo y la explotación.

El acto para reivindicar los derechos animales ha mostrado algunos de los individuos que son explotados en diferentes usos y formas de consumo por la mayoría de la población humana educada en el especismo, así se han podido ver gatos, conejos, pollos, peces, perros, gallinas, lechones… hasta llegar al total de 400 individuos muertos que, mostrados en manos de activistas, se han convertido en los protagonistas silenciosos de una exigencia básica para todos los seres sintientes; el derecho a la vida.

Los cadáveres de los individuos mostrados fueron recogidos de los contenedores de las granjas donde permanecían apilados o sacados del interior de dichas granjas, donde habían muerto y donde permanecían al lado de seres creados y criados para ser convertidos en productos. Todos estos animales, la mayoría de corta edad, han pasado de ser explotados en vida, y ser finalmente desechados como basura, a ser los protagonistas de una reivindicación solemne mediante la que los activistas exigen que los derechos animales sean respetados.

Junto a otras organizaciones en todo el mundo, Igualdad Animal celebra el Día Internacional por los Derechos Animales coincidiendo con el Día por los Derechos Humanos para reivindicar que el mismo principio igualdad que nos lleva a respetar a otros seres humanos debe ser extendido para proteger a los demás animales.

Esta protesta, que este año ha contado con la colaboración de la Fundación Equanimal, ha dado literalmente la vuelta al mundo en ediciones anteriores y se ha convertido en un acto de referencia para el movimiento de derechos animales a nivel internacional; en países como Chile, Perú o Francia ya se están llevando a cabo actos similares para conmemorar este día. Igualmente, la cobertura mediática de los medios de comunicación generalistas ha sido excelente, contando además con la difusión de imágenes procedentes de las investigaciones realizadas por las organizaciones de Derechos Animales en las que se confirma que las regulaciones del trato de los animales, con leyes de bienestar, son solamente un trámite que pretende esconder el uso real que hacen las sociedades especistas del resto de animales sintientes.

La difusión de estas investigaciones en medios generalistas pretende provocar un debate en la sociedad sobre la relación de explotación y dominación que mantenemos con el resto de animales con los que compartimos este planeta, donde millones de animales son explotados y matados cada día para nuestro innecesario consumo.

El resto de animales, al igual que nosotros, tienen interés en vivir y no sufrir, y a pesar de ello, ignoramos estos intereses por el simple hecho de que no pertenecen a nuestra especie, una discriminación arbitraria denominada especismo, que es análoga a otras discriminaciones como el sexismo o el racismo.

En este acto, Igualdad Animal muestra estas víctimas a la sociedad, víctimas que son habitualmente invisibles pero que han padecido toda clase de horrores en granjas, mataderos y otros centros de explotación, y que las organizaciones y los activistas hacen visibles para reclamar justicia para todos los animales.            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada