divendres, 28 d’octubre de 2011

LIBERA! DENUNCIA ELS MERCATS AMBULANTS

L'entitat animalista Libera! ha presentat diverses denúncies contra el altractament d'animals domèstics en mercats ambulants setmanals en diversos punts de Catalunya dins la seva campanya “Mercats Ètics”, que vol copiar la fòrmula de la Plataforma “Rambles Ètiques” que va aconseguir el tancament de les parades de venda d’animals a les Rambles de Barcelona.

L'associació denuncia que molts animals són "aixafats o asfixiats en minúscules gàbies" sota el sol o la pluja durant hores i amb "clars símptomes de desmai o malaltia, a més de patir símptomes d'estrès, apatia, comportament agressiu o depressiu i alts índexs de mort”. Les denúncies s'han presentat als ajuntaments on se celebren aquests mercats i als serveis territorials corresponents de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural liderada per Josep Maria Pelegrí.

En català:


En els vídeos i fotos que han fet i presentat com a proves, Libera! mostra com conills, ànecs, pollets, gallines, porcs vietnamites i altres animals estan en condicions pèssimes. Per això l'entitat reclama que es compleixi la legislació actual, que inclou el decret del text refós de la Llei de Protecció dels Animals, el que regula els certàmens i concentracions d'animals vius, i el procediment per demanar les autoritzacions per aquests esdeveniments, que depenen dels ajuntaments. A més, les pràctiques observades també incompleixen les normatives municipals de les localitats on s'han detectat.

Segos Rocío Thovar, coordinadora de la campanya, cada any es maltracten uns 400.000 animals en aquest tipus de comerç on són explotats de forma il·legal però consentida per l’administració.

Carles Soliva, advocat membre de la Comissió de Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona ha destacat que, amb el nou decret que pretén aprobar el conseller Pelegrí, no caldrà ni demanar permís per instal·lar aquests tipus de mercats ambulants.

Leonardo Anselmi ha presentat les reivindicacións de 'Mercats ètics' demanant el tancament o la reconversió d’aquest tipus de comerç, igual que es va fer a les Rambles barcelonines, que es faci marxa enrera en el decret que permetria aquesta activitat sense permís i que hi hagi un trasvàs de competències seguint el criteri de “el govern dels millors” anunciat pel president Artur Mas, ja que considera que, un conceller aficionat a la caça, que ha allargat la temporada on es permet caçar, que va proposar caçar amb arc i fletxes els senglars de Collserola i que en la seva primera entrevista a la Vanguardia va declarar que no li agradaven els animals, no és la millor persona per liderar una conselleria que ha de vetllar pels drets dels animals i pel compliment de les lleis del Parlament de Catalunya.

Tot i això, Leonardo Anselmi, enllaç polític de Libera!, ha dit que Catalunya és un "exemple mundial" en la protecció dels animals, com amb la prohibició dels toros, l'exhibició d'animals als aparadors o la prohibició dels circs amb animals en molts municipis. Per això, ha dit que "el prestigi comporta responsabilitats" per a seguir sent referent.     

en español:


La entidad animalista Libera! ha presentado varias denuncias contra el maltrato de animales domésticos en mercados ambulantes semanales en varios puntos de Catalunya dentro su campaña “Mercados Éticos”, que quiere copiar la fórmula de la Plataforma “Ramblas Éticas” que consiguió el cierre de las paradas de venta de animales en las Ramblas de Barcelona.

La asociación denuncia que muchos animales son "aplastados o asfixiados en minúsculas jaulas" bajo el sol o la lluvia durante horas y con "claros síntomas de desmayo o enfermedad, además de sufrir síntomas de estrés, apatía, comportamiento agresivo o depresivo y altos índices de muerte”. Las denuncias se han presentado a los ayuntamientos dónde se celebran estos mercados y a los servicios territoriales correspondientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medi Natural liderada por Josep Maria Pelegrí.

En los vídeos y fotos que han hecho y presentado como pruebas, Libera! muestra como conejos, patos, pollitos, gallinas, cerdos vietnamitas y otros animales están en condiciones pésimas. Por esto la entidad reclama que se cumpla la legislación actual, que incluye el decreto del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, el que regula los certámenes y concentraciones de animales vivos, y el procedimiento para pedir las autorizaciones para estos acontecimientos, que dependen de los ayuntamientos. Además, las prácticas observadas también incumplen las normativas municipales de las localidades dónde se han detectado.

Según Rocío Thovar, coordinadora de la campaña, cada año se maltratan unos 400.000 animales en este tipo de comercio dónde son explotados de forma ilegal pero consentida por la administración.

Carles Soliva, abogado miembro de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona ha destacado que, con el nuevo decreto que pretende aprobar el conseller Pelegrí, no hará falta ni pedir permiso para instalar este tipo de mercados ambulantes.

Leonardo Anselmi ha presentado las reivindicaciones de 'Mercados éticos' pidiendo el cierre o la reconversión de este tipo de comercio, igual que se hizo a las Ramblas de Barcelona, que se haga marcha atrás en el decreto que permitiría esta actividad sin permiso y que haya un trasvase de competencias siguiendo el criterio del “gobierno de los mejores” anunciado por el presidente Artur Mas, puesto que considera que, un conseller aficionado a la caza, que ha alargado la temporada dónde se permite cazar, que propuso cazar con arco y flecha a los jabalíes de Collserola y que en su primera entrevista en la Vanguardia declaró que no le gustaban los animales, no es la mejor persona para liderar una consejería que debe velar por los derechos de los animales y por el cumplimiento de las leyes del Parlamento de Catalunya.

Aún así, Leonardo Anselmi, enlace político de Libera!, ha dicho que Catalunya es un "ejemplo mundial" en la protección de los animales, como con la prohibición de los toros, la exhibición de animales en los escaparates o la prohibición de los circos con animales en muchos municipios. Por ello, ha dicho que "el prestigio comporta
responsabilidades" para seguir siendo referente.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada