dimarts, 18 d’octubre de 2011

ANIMALS SEDATS AMB "VALIUM" AL ZOO

L’associació animalista Libera! denuncia que la colònia de foques del zoo de Barcelona es troba en un estat de salut lamentable i tem per la vida d’algunes d’elles després de produir-se la mort d’un exemplar adult i de dues cries.

Actualment, Nina, una de les foques comuns que va arribar el passat mes de maig, es nega a menjar de fa dies, Herc, que està aïllada en una petita piscina immòbil i amb els ulls tancats, pateix fortes diarrees de fa dos mesos i està essent tractada amb “valium”, igual que Tia.

En català:


El zoo va rebre cinc femelles de foca mitjançant l’Associació Europea de Zoològics i Aquaris, entitat que coordina i regula els intercanvis dels animals de diferents zoos i que gestiona els trasllats un cop els zoos associats en demanen els individus que els interessaria tenir en la seva col·lecció.

Segons un portaveu de l’Ajuntament de Barcelona, administració propietaria del zoo, la ciutat “va considerar important les foques per a la seva col·lecció i, per això, les va sol·licitar”.

Així, les foques Herc, Tia, Cleo, Zef i Nina van arribar en camió a Barcelona procedents del parc d’Antibes, a la Provença, segons el portaveu del zoo com a “grup consolidad, adult, que havia perdut al mascle”.

Dues de les foques van arribar prenyades sense que cap dels responsables del seu trasllat en tingués coneixement, i amb problemes de salut degut a la seva avançada edat, i van ser ubicades en la piscina que ocupaven els lleons marins, que van ser traslladats un dels tancs dels dofins, reduint encara més l’espai disponible per als animals marins que malviuen al zoo.

El 10 de juliol, una de les foques va parir una cria morta sota l’atònita mirada dels veterinaris que desconeixien el seu embaràs. Mitjançant una ecografia, van descobrir que una altra de les foques també estava prenyada, cosa que va ser rebuda amb esperança, ja que l’arribada de cries al zoo és escassa, però aquesta alegria va durar poc ja que, a banda de que la nova cria també va néixer morta, Zef, una de les foques adultes, va emmalaltir i morir el mateix mes.

L’estrès produït per tota la situació de trasllat i captiveri és una de les possibles explicacions que dóna l’associació animalista Libera! a la desastrosa situació de la colònia de foques, tot i que, segons el portaveu del zoo “tot ha estat una lamentable coincidència” ja que, segons conclou “a vegades no sabem en quin estat arriben els animals, això depèn directament de l’Associació Europea de Zoològics i Aquaris”

Per Libera! La situació i la medicació sedant que reben els animals del zoo no es fruit de cap coincidència, sinó d’una gestió inadequada de la pròpia captivitat dels animals que els zoos insisteixen a perpetuar.          

en español:


La asociación animalista Libera! denuncia que la colonia de focas del zoo de Barcelona se encuentra en un estado de salud lamentable y teme por la vida de algunas d’ellas tras producirse la muerte de un ejemplar adulto y de dos crías.

Actualmente, Nina, una de las focas comunes que llegó el pasado mes de mayo, se niega a comer desde hace días, Herc, que está aislada en una pequeña piscina, inmóvil y con los ojos cerrados, sufre fuertes diarreas desde hace dos meses y está siendo tratada con “valium”, igual que Tía.

El zoo recibió cinco hembras de foca a través de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, entidad que coordina y regula los intercambios de los animales de diferentes zoos y que gestiona los traslados una vez los zoos asociados piden los individuos que les interesaría tener en su colección.

Según un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, administración propietaria del zoo, la ciudad “consideró importante las focas para su colección y, por ello, las solicitó”.

Así, las focas Herc, Tía, Cleo, Zef y Nina llegaron en camión a Barcelona procedentes del parque de Antibes, en la Provenza, según el portavoz del zoo como “grupo consolidado, adulto, que había perdido al macho”. Dos de las focas llegaron preñadas sin que ninguno de los responsables de su traslado tuviera conocimiento de ello, y con problemas de salud debido a su avanzada edad, y fueron ubicadas en la piscina que ocupaban los leones marinos, que fueron trasladados a uno de los tanques de los delfines, reduciendo todavía más el espacio disponible para los animales marinos que malviven en el zoo.

El 10 de julio, una de las focas parió una cría muerta bajo la atónita mirada de los veterinarios que desconocían su embarazo. Mediante una ecografía, descubrieron que otra de las focas también estaba preñada, cosa que fue recibida con esperanza, puesto que la llegada de crías al zoo es escasa, pero esta alegría duró poco puesto que, a parte de que la nueva cría también nació muerta, Zef, una de las focas adultas, enfermó y murió ese mismo mes.

El estrés producido por toda la situación de traslado y cautiverio es una de las posibles explicaciones que da la asociación animalista Libera! a la desastrosa situación de la colonia de focas, todo y que, según el portavoz del zoo “todo ha sido una lamentable coincidencia” puesto que, según concluye: “a veces no sabemos en qué estado llegan los animales, esto depende directamente de l’Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios”.

Para Libera! la situación y la medicación sedante que reciben los animales del zoo no es fruto de ninguna coincidencia, sino de una gestión inadecuada del propio cautiverio de los animales que los zoos insisten en perpetuar.            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada