divendres, 24 de febrer de 2012

XERRADA DE NÚRIA QUEROL SOBRE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I ELS ANIMALS


Sota el títol “Tracte animal, Tracte just?”, el grup ecologista de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, Skamot Verd, ha organitzat una jornada de reflexió sobre l’especisme i l’ús dels animals no humans, amb un cinefòrum que ha comptat amb la projecció d’un resum d’Earthlings, ponències d’experts en matèria de Drets Animals i Medi Ambient i la participació del públic assistent.


Posteriorment han realitzat un debat amb la participació de Salvador Pueyo, ecòleg i membre del grup “Entesa pel decreixement” i Núria Querol, doctora i fundadora del Grup d’Estudis de la violència envers Humans i Animals.
La Núria Querol ha parlat de la violència en general i de la relació de la violència domèstica amb els altres animals, i el Salvador Pueyo ha explicat les raons ecològiques per adoptar una dieta vegana, sense judicis ètics cap el consum d’animals no humans, mostrant dades i estadístiques sobre com els països més rics són els més grans consumidors de carn i com és necessari canviar aquest sistema si volem afavorir l’ecologia.
En el debat posterior s’ha tractat el tema de com resoldre les interaccions entre individus d’espècies autòctones i al·lòctones quan aquests interactuen al medi, i s’han pogut resoldre molts dubtes fonamentats en l’especisme.
Aquestes jornades demostren que és de vital importància que les idees antiespecistes entrin a les facultats per a solucionar qüestions de forma ètica i igualitària, ja que tots els professionals que sortiran formats des d’aquests centres són els que transmetran les seves valoracions d’experts en materies concretes a la societat. Així, és fonamental que tot tipus de professionals que poden haver de resoldre qüestions relacionades en la interacció entre humans i altres animals, des de pediatres fins a biòlegs, tinguin la informació necessària per emetre judicis argumentats i ètics.


VOSE:Bajo el título “Trato animal, Trato justo?”, el grupo ecologista de la facultad de Biología de la Universitat de Barcelona, Skamot Verd, ha organizado una jornada de reflexión sobre el especismo y el uso de los animales no humanos, con un cine fórum que ha contado con la proyección de un resumen d’Earthlings, ponencias de expertos en materia de Derechos Animales y Medio ambiente y la participación del público asistente.


Posteriormente han realizado un debate con la participación de Salvador Pueyo, ecólogo y miembro del grupo “Entesa pel decreixement” y Núria Querol, doctora y fundadora del Grupo d’Estudios de la violencia hacia Humanos y Animales.
Núria Querol ha hablado de la violencia en general y de la relación de la violencia doméstica con los otros animales, y Salvador Pueyo ha explicado las razones ecológicas para adoptar una dieta vegana, sin juicios éticos hacia el consumo de animales no humanos, mostrando datos y estadísticas sobre cómo los países más ricos son los más grandes consumidores de carne y cómo es necesario cambiar este sistema si queremos favorecer la ecología.
En el debate posterior se ha tratado el tema de cómo resolver las interacciones entre individuos de especies autóctonas y alóctonas cuando estos interactúan en el medi, y se han podido resolver muchas dudas fundamentadas en el especismo.
Estas jornadas demuestran que es de vital importancia que las ideas antiespecistas entren en las facultades para solucionar cuestiones de forma ética e igualitaria, puesto que todos los profesionales que saldrán formatos desde estos centros son los que transmitirán sus valoraciones como expertos en materias concretas a la sociedad. Así, es fundamental que todo tipo de profesionales que pueden resolver cuestiones relacionadas en la interacción entre humanos y otros animales, desde pediatras hasta biólogos, tengan la información necesaria para emitir juicios argumentados y éticos.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada